Varmt välkommen till Alfva.se

Då kan ni som familj behöva juristhjälp

Att behöva juristhjälp är troligen inte något som de flesta ser fram emot, då tankarna ofta går åt tråkigare situationer. Men med hjälp av en familjejurist kan en del konflikter undvikas, frågetecken kan redas ut och du kan känna dig säker på att saker och ting går rätt till rent juridiskt.

Det finns många situationer där en familjejurist kan behövas för att du ska få den hjälp som behövs. Några vanliga exempel när ni kan kontakta fjallmansjuridik.se för att få juridisk hjälp, är vid separation, när bouppteckning eller testamente ska skrivas. Med en familjejurist kan du få hjälp med det juridiska, och kanske blir det även enklare för de involverade att hålla god ton och hålla det snyggt under processen.

I situationer där familjemedlemmarna inte är överens

Mycket går enkelt när ni är överens, och visst finns det mycket ni kan ordna utan jurist om ni känner att allt går smidigt och ni har koll på vad som behöver ordnas i situationen. Det kan även hända att ni känner er överens om att få det överstökat, men egentligen inte vet vilka rättigheter vardera part har. Därutöver finns situationer där det krävs eller känns tryggt att en expert som ordnar med det juridiska. Vid skilsmässor, bodelningar, eventuella vårdnadstvister eller testamenteringar är det mycket känslor för alla involverade, vilket tyvärr kan bädda för konflikter inom familjen. Då kan det kännas både praktiskt och känslomässigt lättare att ha en professionell och utomstående som hjälper till med det juridiska.

Förbered och undvik eventuella arvstvister

Bland det sista man vill tänka på är ens egen eller en närståendes bortgång. Men när en familjemedlem tragiskt går bort, kan det vara skönt att veta att det ordnats med ett testamente som håller rent rättsligt. Då vet du att din önskan efterlevs, och undviker även arvstvister som kan uppstå om familjen inte är säkra på din önskan. Genom att ta hjälp av en familjejurist kan du upprätta testamente och det finns de som erbjuder förvaring och bevakning av testamentet, så det inte göms eller glöms undan.

Stäng meny